اسلایدر

نگهداری ومحافظت از موها وناخن دربرنامه صبح دانش شبکه جوان - 3DAYE JAVAN
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

3DAYE JAVAN

اخبار و اطلاعات شبکه جوان

نگهداری ومحافظت از موها وناخن دربرنامه صبح دانش شبکه جوان


نگهداری ومحافظت از موها وناخن دربرنامه صبح دانش شبکه جوان

برنامه" صبح دانش" عنوان برنامه ای از گروه جوان ودانش شبکه جوان است که شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ صبح ازاین شبکه پخش می شود.

دربرنامه صبح دانش روز چهارشنبه ۱۸دی ماه درمورد این موضوعات بحث وگفت وگو می شود: گفت وگو با زهرا عبداللهی مدیردفتر بهبود تغذیه جامعه دروزارت بهداشت درباره روز صنایع غذایی وکاهش مصرف نمک وروغن ، درصفحه شایعات علمی موضوع انفجار موبایل درحال شارژبررسی می شودودربخش دانستنی ها نسیم صباغان درمورد نگهداری ومحافظت از موها وناخن می گوید. 
مشاورمحتوایی :اکرم زمانی 
تهیه کننده : شهاب نادری 
آیتم سازان :نسیم صباغیان 
گوینده :سیما رستگاران

ابزار هدایت به بالای صفحه