اسلایدر

سفرهای گالیوردرشبکه جوان - 3DAYE JAVAN

3DAYE JAVAN

اخبار و اطلاعات شبکه جوان

سفرهای گالیوردرشبکه جوان

سفرهای گالیوردرشبکه جوان

در برنامه " بامن ورق بزن" پنج شنبه 19دی شبکه جوان دربخش آشنایی با ادبیات کلاسیک جهان کتاب سفرهای گالیورمورد بررسی قرار می گیرد.

سفرهای گالیوردرشبکه جوان
 
در برنامه " بامن ورق بزن" پنج شنبه 19دی شبکه جوان دربخش آشنایی با ادبیات کلاسیک جهان کتاب سفرهای گالیورمورد بررسی قرار می گیرد. 
بامن ورق بزن برنامه ای برای اهالی کتاب وکتاب خوانی است که سعی دارد گامی چند درجهت افزایش سرانه مطالعه در کشور بردارد.این برنامه دایره المعارفی می باشد که هر بار برگ هایی از آن را ورق می زنیم ،بامن ورق بزن شامل آیتم های مختلف از جمله :آشنایی با ادبیات کلاسیک جهان ، آشنایی با متون کهن فارسی ،گفت وگو با مؤلفان شاعران ونویسندگان وداستانک است. دربرنامه " بامن ورق بزن" پنج شنبه 19دی ماه شبکه جوان دربخش آشنایی با ادبیات کلاسیک  جهان، کتاب سفرهای گالیورمورد بررسی قرار می گیرد.   
همچنین دربخش برگ دوم برنامه " بامن ورق بزن" دربخش گفت وگو با مولف  با آزاده بشارتی شاعر کتاب داربست گفت وگو می شود. 
"با من ورق بزن "  کاری ازگروه جوان وفرهنگ شبکه جوان است که روزهای
 پنج شنبه وجمعه هرهفته درساعت 15 به مدت 15 دقیقه به روی آنتن شبکه جوان می رود.
 
عوامل برنامه : 
تهیه کننده  : زهرا عبدالله زاده 
نویسنده ومشاورمحتوایی  : سهیلا خدادادی 
گوینده : احسان همتی

ابزار هدایت به بالای صفحه