اسلایدر

فهرست برندگان جشن سوم - 3DAYE JAVAN

3DAYE JAVAN

اخبار و اطلاعات شبکه جوان

فهرست برندگان جشن سوم

 
 

فهرست برندگان جشن سوم

در بخش ویژه  از بین 473 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 6  اثر به شرح زیر لایق دریافت جایزه شناخته شدند:

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای گزارشگری برنامهطلوع معنویت تقدیم شد به جناب آقای محمد افتخاری.

 

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای گویندگی برنامه پرواز در سکوت تقدیم شد به جناب آقای مصطفی خواجه حسینی.

هئیت داوران در بخش نویسندگی به علت نزدیک بودن نتایج، در این بخش اثری را به عنوان اثر منتخب برگزیدند:

·       لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای نویسندگی برنامه شیدایی تقدیم شد به سرکار خانم زینب تسلیمی.

و اما

·       تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای نویسندگی برنامهستاره ها تقدیم شد به سرکار خانم الهه آرانیان.

 

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای سردبیری برنامهسجاده ای رو به آسمان تقدیم شد به جناب آقای سعید غیاثی پیمان.

 

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای تهیه کنندگی برنامهبشتابید به سوی آرامش تقدیم شد به جناب آقای مجید داودی.

غیرشنیداری:

در بخش متن از بین 1323 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 2  اثر به شرح زیرلایق دریافت جایزه شناخته شدند:

 

·         لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای متن اثر باغبان تقدیم شد به سرکار خانم فاطمه نیکبخت جم.

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای متن اثر اما شاکرا اما کفورا تقدیم شد به سرکار خانم  فاطمه مهدوی پور.

 

در بخش ایده از بین 547 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 2  اثر به شرح زیرلایق دریافت جایزه شناخته شدند:

 

·         لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای ایده اینجا هیچ کس بیکار نیست تقدیم شد به سرکار خانم سمیه فیروزبخت.

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای ایده هشت هشت تقدیم شد به جناب آقای  مصطفی واله.

در بخش شعر از بین 1367 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 2  اثر به شرح زیرلایق دریافت جایزه شناخته شدند:

 

·       لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای شعر رادیو جوان، بهترین رفیق تقدیم شد به جناب آقای علی فردوسی.

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای شعر سرباز تقدیم شد به جناب آقای محمدحسین ملکیان.

 

در بخش داستانک  از بین 1925 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 2  اثر به شرح زیرلایق دریافت جایزه شناخته شدند:

 

·       لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای داستانک رادیو تقدیم شد به سرکار خانم ثریا عباسی.

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای داستانک دیگران تقدیم شد به جناب آقای مهدی طاهری.

در بخش وبلاگ از بین 1214 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 2  اثر به شرح زیرلایق دریافت جایزه شناخته شدند:

 

·       لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای وبلاگ زنگ تفریح جوانی تقدیم شد به سرکار خانم زهرا فرج.

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای وبلاگ دو روزنامه جوانه تقدیم شد به سرکار خانم نیلوفر نوحی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بخش بین الملل  از بین  102 اثر  رسیده به دبیرخانه ، هیات داوران دو اثر را لایق دریافت لوح تقدیر و سه اثر را نیز به شرح زیر به عنوان آثار اول تا سوم معرفی کرد

 

·       لوح تقدیر و 100 دلار جشن بین المللی جوانه برای برنامه یک نفس عمیق تقدیم شد به سرکار خانم ها عفت جمالی پور و سیده مریم ثابت هر دو از کشور عزیزمان ایران.

 

·       لوح تقدیر و 100 دلار جشن بین المللی جوانه تقدیم شد به سرکار خانم  ماسایو یاماگوچی از کشور ژاپن.

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و 300 دلار جشن بین المللی جوانه تقدیم شد به جناب آقای محمدباقر صالح از کشور سوریه.

 

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و 400 دلار جشن بین المللی جوانه برای اثر زمین مال همه ماستتقدیم شد به سرکار خانم  آرزو مددی پیغان از کشور عزیزمان ایران.

 

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و 500 دلار جشن بین المللی جوانه تقدیم شد به جناب آقای  مالک قمر الزمان از کشور بنگلادش.


 

در بخش موسیقی از بین 513 اثر  رسیده به دبیرخانه  ، 5 اثر به شرح زیر لایق دریافت جایزه شناخته شدند

 

·       لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای خوانندگی اثر پاییز تقدیم شد به جناب آقایرضا بیجاری.

 

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای خوانندگی اثر بی بهونهتقدیم شد به جناب آقای حسن دنیابین.

 

·         لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای آهنگسازی اثر فصل نو تقدیم شد به جناب آقای ایمان رحمانی.

 

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای آهنگسازی اثرروزهای خوش تقدیم شد به آقایان داود اریکه و حسین امیدی.

 

 

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه بهترین اثر موسیقی تقدیم شد به جناب آقای علی حبیب نژاد برای اثر جوونی.

 

 

در بخش آنونس از بین 1285 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 4 اثر  به شرح زیر لایق دریافت جایزه شناخته شدند:

 

·       لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای گویندگی آنونس آوای حقیقت تقدیم شد به جناب آقای شهرام ایرانمنش.

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای گویندگی  آنونس جشنواره جوانه  تقدیم شد به جناب آقای محمد نوبهار و سرکار خانم زهره سربازی.

 

·       لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای تهیه کنندگی آنونس پاییز در رادیو جوان تقدیم شد به سرکار خانم نسترن نجاران.

·       تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای تهیه کنندگی  آنونس به پیشواز مرگ  تقدیم شد به جناب آقای محمد چِگِنی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بخش برنامه سازی از بین 2985 اثر  رسیده به دبیرخانه  ، 10 اثر به شرح زیر لایق دریافت جایزه شناخته شدند

 

·       لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای گویندگی برنامه مَهر بی مِهر تقدیم شد به سرکار خانم سمانه عرب عامری.

·       تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای گویندگی برنامه نسل جادویی تقدیم شد به جناب آقای فرشید رمضانی

 

·       لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای نویسندگی برنامه 55 گل واژه صدا تقدیم شد به سرکار خانم سیده متین فخر حسینی.

·       تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای نویسندگی برنامهشجاعت  تقدیم شد به جناب آقای محمدرضا قدیمی پیرموسایی.

 

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای گزارشگری  برنامهگمج  تقدیم شد به سرکار خانم سمیه کوهی.

 

·       لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای سردبیری برنامه گرایش به فال در جوانان تقدیم شد به سرکار خانم محبوبه سادات موسایی.

·       تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای سردبیری برنامههوای مه آلود  تقدیم شد به سرکار خانم زهره کریمی.

·       لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای تهیه کنندگی برنامه شهری در آسمان تقدیم شد به جناب آقای عماد شمس اله.

·       تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای تهیه کنندگی برنامهمرگ تقدیم شد به جناب آقای حسین شعبانی دائم.

 

·         تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر و هدیه سومین جشن بین المللی جوانه برای تولید بهترین برنامه تقدیم شد به سرکار خانم متین السادات فیروزی برای برنامه نجوای عاشقانه  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه