اسلایدر

افسانه پهلوان کچل دررایو جوان - 3DAYE JAVAN
X
تبلیغات
زولا

3DAYE JAVAN

اخبار و اطلاعات شبکه جوان

افسانه پهلوان کچل دررایو جوان

افسانه پهلوان کچل دررایو جوان

علاقه مندان به دنیای افسانه ها دربرنامه هزارافسان، جمعه 4 بهمن ماه شنونده افسانه ایرانی با نام افسانه پهلوان کچل برگرفته ازکتاب قصه های عامیانه ایران به گرد آوری منوچهرسلیمی باشید.

افسانه پهلوان کچل دررایو جوان 
 
  علاقه مندان به دنیای افسانه ها دربرنامه هزارافسان، جمعه 4 بهمن ماه  شنونده افسانه ایرانی  با نام افسانه پهلوان کچل برگرفته ازکتاب قصه های عامیانه ایران به گرد آوری منوچهرسلیمی باشید. 
به گزارش روابط عمومی رادیو جوان، قصه های عامیانه ریشه در فرهنگ هر قوم وملتی دارد افسانه ها بخشی ار میراث وفرهنگ ماست که سینه به سینه نقل می شود وبا ید در حفظ آن کوشید .
علاقه مندان به دنیای افسانه ها دربرنامه هزار افسان جمعه 4 بهمن ماه  شنونده افسانه ای ایرانی  با نام افسانه پهلوان کچل برگرفته از کتاب قصه های عامیانه ایران به گرد آوری منوچهرسلیمی باشید.
برنامه "هزارافسان " هریک هفته در میان به یکی افسانه ایرانی وهفته دیگر به افسانه های ملل دیگر می پردازد.
"هزار افسان" کاری از گروه جوان وفرهنگ است که جمعه هر هفته ساعت 20 ازشبکه جوان پخش می شود.
عوامل برنامه : 
تهیه کننده  : زهرا عبدالله زاده 
نویسنده ومشاور : زینت صالح پور
گوینده : مهران دوستی

ابزار هدایت به بالای صفحه