اسلایدر

بررسی بازی های تدارکاتی واردوهای تیم ملی فوتبال دربرنامه چهارچهاردوشبکه جوان - 3DAYE JAVAN
X
تبلیغات
زولا

3DAYE JAVAN

اخبار و اطلاعات شبکه جوان

بررسی بازی های تدارکاتی واردوهای تیم ملی فوتبال دربرنامه چهارچهاردوشبکه جوان

بررسی بازی های تدارکاتی واردوهای تیم ملی فوتبال دربرنامه چهارچهاردوشبکه جوان

برنامه "چهارچهار دو" شبکه جوان دوشنبه 14بهمن ماه به بررسی تعامل باشگاه ها با سرمربی تیم ملی فوتبال، بازی های تدارکاتی واردو های تیم ملی فوتبال اختصاص دارد.

بررسی بازی های تدارکاتی واردوهای تیم ملی فوتبال دربرنامه چهارچهاردوشبکه جوان
 
برنامه "چهارچهار دو" شبکه جوان دوشنبه 14بهمن ماه به بررسی تعامل باشگاه ها با سرمربی تیم ملی فوتبال، بازی های تدارکاتی واردو های تیم ملی فوتبال اختصاص دارد.
به گزارش روابط عمومی رادیو جوان ، در برنامه "چهارچهار دو" شبکه جوان  روزدوشنبه 14بهمن ماه درباره  بازی های تدارکاتی واردو های تیم ملی فوتبال وهمچنین تعامل باشگاه ها با سرمربی تیم ملی فوتبال، گفت وگو می شود  .
برنامه "چهارچهار دو" عنوان برنامه ای ازگروه جوان و ورزش است که بطورزنده روز دوشنبه هر هفته درساعت 15:15 ازشبکه جوان پخش می شود.
 

ابزار هدایت به بالای صفحه