اسلایدر

استفاده ازنانو حامل پلیمری برای تولید داروی انسولین درکشور - 3DAYE JAVAN
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

3DAYE JAVAN

اخبار و اطلاعات شبکه جوان

استفاده ازنانو حامل پلیمری برای تولید داروی انسولین درکشور

دربرنامه صبح دانش دوشنبه 24شهریوربا دکترسارا سادات حسینی نسب دانش آموخته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تبریز درباره استفاده ازنانو حامل پلیمری برای تولید داروی انسولین گفت وگو می شود.


استفاده ازنانو حامل پلیمری برای تولید داروی انسولین درکشور
 
دربرنامه صبح دانش دوشنبه 24شهریوربا دکترسارا سادات حسینی نسب دانش آموخته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تبریز درباره استفاده ازنانو حامل پلیمری برای تولید داروی انسولین گفت وگو می شود.
دربرنامه صبح دانش دوشنبه 24 شهریور ماه شبکه جوان با دکترسارا سادات حسینی نسب دانش آموخته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تبریزدرباره استفاده ازنانو حامل پلیمری برای تولید داروی انسولین گفت وگو می شود. بخش های دیگر این برنامه شامل معرفی اپلیکیشن هواشناسی درآیتم فناورانه ومدیریت بحران آب دربخش دانستنی ها می باشد.
تهیه کننده : اکرم زمانی 
گوینده : سیما رستگاران 
هماهنگی : سمیه نازنینی
آیتم سازان : نسیم صباغان وسمیه نازنینی
کارشناس خبر: محمد ایل بیگی وحجت یوسفی

ابزار هدایت به بالای صفحه